“Als schrijver van de Kritische Reflectie is Sara Meeder betrokken geweest bij de complexe accreditatievoorbereidingen van deze grote, ICT – gerelateerde opleiding in het hoger beroepsonderwijs. In die rol heeft zij zich een deskundige, betrouwbare, doelgerichte en zeer betrokken professional getoond, die zich in hoge mate bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden. Sara is in staat om zich in korte tijd de specifieke problematiek van een opleiding eigen te maken en zich, met voldoende gevoel voor distantie, te verbinden aan de medewerkers van de opleiding. Aanvullend op haar schrijversrol geeft ze ook op positief-kritische wijze invulling aan haar rol als (extern) adviseur, waarbij haar meedenken zich kenmerkt door een constante beweging tussen focus op hoofdlijnen en focus op detailniveau. Door haar kwaliteiten en inzet geeft Sara daadwerkelijke invulling aan het begrip “ontzorging” van de opdrachtgever.”