“Sara heeft ons bijzonder goed geholpen bij de totstandkoming van de zelfevaluatie, zowel door de veelheid aan documenten om te bouwen naar een beheersbaar document maar ook door kritische gesprekken te voeren met direct betrokkenen waardoor waardevolle informatie naar boven kwam.”