“Sara Meeder heeft drie opleidingen in de voorbereiding op de accreditaties begeleid. Zij heeft daarbij getoond zich snel te kunnen inleven en inwerken in de afzonderlijke problematiek van de opleidingen en de Academie als geheel. Sara heeft op een deskundige wijze de overall regierol vervuld, met goed gevoel voor de verantwoordelijkheden van de betrokken teamleiders.”