ONZE DIENSTEN

We kijken ernaar uit om met u samen te werken!
Je bent hier:

Onderwijsontwikkeling

(Her)ontwerp van onderwijs en toetsing

Wij bieden full service ondersteuning bij (her)ontwerp van onderwijs- en toetsprogramma’s, op alle onderwijsniveaus, zowel WO als HBO.

Accreditaties en TNO

Ondersteuning bij alle stappen

Wij ondersteunen alle stappen en rollen in het accreditatietraject. Ook kunnen wij Macrodoelmatigheidsaanvraag en Toets Nieuwe Opleiding voor u verzorgen.

Kwaliteit

Van verantwoording naar sturing

Veel kwalititeitssystemen leveren alleen veranwoordingsinformatie voor het management. Onderwijsprofessionals lopen daar niet warm voor. Het systeem werkt niet. Professionals willen wel een systeem dat informatie biedt om hun eigen handelen te verbeteren. Een eerste stap voor een werkend kwaliteitssysteem en voor een kwaliteitscultuur.

Kostenbatenanalyse

Inzicht in onderwijskundige en financiële kosten en baten

Instellingen moeten regelmatig strategische keuzes maken omtrent hun portfolio. Met een analyse van de onderwijskundige en financiële kosten en baten maakt u een onderbouwde keuze.