KOSTENBATENANALYSE

Krijg inzicht in financiële én onderwijskundige kosten en baten
Je bent hier:

Kostenbatenanalyse

Instellingen moeten regelmatig strategische keuzes maken omtrent hun portfolio.

Wij kunnen u inzicht geven in de onderwijskundige en financiële kosten en baten van onderwijsprogramma’s. Wij voeren een kostenbatenanalyse (KBA) uit en leveren de resultaten in een beslismodel met scenario’s. Hiermee kunt u meer gefundeerd beslissen of een onderwijsprogramma het beste kan worden gehandhaafd, beëindigd of aangepast. Expertise op dit gebied heeft Sara Meeder verworven middels de opleiding Certified Controller Public Sector (Zijlstra Center, Vrije Universiteit Amsterdam).

 

Voorbeeld vraagstukken:

  • Het studentenaantal daalt, is het onderwijsprogramma nog financieel haalbaar? Welke opties zijn er om het onderwijsprogramma wel aan te blijven bieden?
  • Wat zijn de kosten en opbrengsten van een flexibel programma?
  • In hoeverre kunnen onderwijsprogramma’s worden samengevoegd? Wat betekent dit voor de financiële en onderwijskundige kosten en baten?