OVER ONS

Deskundig en betrokken, met oog voor inhoud en proces
Je bent hier:

Sara Meeder

Adviesbureau Meeder is opgericht door Sara Meeder in 2006. Sara heeft ruim twintig jaar ervaring met onderwijsconsultancy en voelt zich in het bijzonder betrokken bij het hoger onderwijs. Aan het hoger onderwijs worden voortdurend nieuwe vragen en kwaliteitseisen gesteld. Om onderwijsinstellingen hierin te kunnen ondersteunen, heeft Sara zich geschoold op de gebieden van onderwijsontwikkeling, kwaliteit en control.

Sara is opgeleid als :

  • onderwijskundige (Master Toegepaste onderwijskunde, Universiteit Twente)
  • kwaliteitsdeskundige (getraind in INK-managementmodel; ISO 9000:2000; gecertificeerd secretaris NVAO)
  • auditor (Post-master Auditor Public Sector, VU- Zijlstra Center/Nijenrode, 2013)
  • controller (Post-master Certified Controller Public Sector, VU- Zijlstra Center, 2014)
  • procesbegeleider (Post HBO Nederlands Opleiding Voor Organisatieontwikkeling, KPZ, 2019)
CV van Sara Meeder

Werkwijze: deskundig en betrokken, met oog voor inhoud en proces

Onderwijsvraagstukken en hun oplossingen staan zelden op zich. Wij zijn bekend met de verschillende partijen binnen organisaties en houden daar rekening mee. Bij aanvang nemen wij de tijd om samen met u het project vorm te geven en duidelijke afspraken te maken. Zo krijgt u vooraf zicht op projectfasen, (tussen-)producten, budget en verantwoordelijkheden. Bij risicovolle trajecten starten we met we een risicoanalyse. Gedurende het project wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij voorkeur betrekken wij uw medewerkers zoveel mogelijk bij het ontwikkeltraject om te zorgen voor een optimale oplossing. Voor een structurele inbedding in de organisatie kunnen wij medewerkers scholen in de benodigde nieuwe competenties.

Als extra deskundigheid nodig is, zetten we die in. Hiervoor beschikken wij over een breed netwerk van senior adviseurs.

Sara Meeder

Eigenaar
Linkedin

Onze partners

Waar gewenst voeren wij projecten uit met meerdere deskundigen.
Daarvoor werken wij samen met verschillende collega’s en participeren wij in meerdere netwerken.

Drie kernwaarden

Wij volgen drie kernwaarden om een wezenlijke bijdrage aan uw organisatie te kunnen leveren.

Integriteit

Trajecten zijn vaak complex, van groot belang en kennen een hoog afbreukrisico. Dat vereist een relatie van openheid en wederzijds vertrouwen. Alle informatie moet op tafel komen om gezamenlijke afwegingen en keuzes te kunnen maken. Wij zijn eerlijk over opties en risico’s en gaan integer met uw informatie om.

Kwaliteit

Wij leveren hoge kwaliteit, zowel van het eindproduct, als van het proces. Bij voorkeur trainen en coachen wij uw medewerkers gelijktijdig on the job. Hierdoor leveren wij niet alleen een mooi papieren product, maar werken wij mee aan een professionele organisatie die het plan kan uitvoeren. Dat is wat ons betreft echte kwaliteit!

Betrokkenheid

Wij denken vanuit de klant. In projecten stellen wij ons op als ‘critical friend’ en betrokken buitenstaander. Klanten herkennen en waarderen dat.

Heeft u een concreet vraagstuk of wilt een kennismakingsgesprek?

Vul dan het formulier in en wij nemen contact met u op.