KWALITEIT

Van verantwoording naar sturing
Je bent hier:

Kwaliteit

Planning & Control, onderwijsontwikkeling en kwaliteits zijn vaak drie gescheiden werelden binnen een instelling.

Gegevens uit het kwaliteitssysteem dienen vooral het management. Voor de docent levert het systeem vaak weinig informatie op. Het systeem werkt niet en voelt hierdoor als “een papieren exercitie” en “afvinken”.

Om te werken zal het kwaliteitssysteem ingericht moeten worden naar de informatiebehoefte van de verschillende professionals. Dit zorgt voor meer betekenis en meer draagvlak. Een belangrijke stap naar een werkend kwaliteits systeem en levende kwaliteitscultuur.

 

Recente vraagstukken:

  • het formuleren van prestatie-indicatoren en onderwijskundige doelen
  • het gebruiken van en sturen op evaluatie-uitkomsten
  • het inrichten van een geheel kwaliteitssysteem, met uitgewerkte procedures, taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden gericht op stuurinformatie voor de professional

Wij zijn bekend met de kwaliteitssystemen van NVAO, INK en ISOO 9000-2000.