“Als nieuwe managing director van Windesheim Honours College hebben de resultaten van het evaluatierapport van adviesbureau Meeder mij geholpen het nieuwe beleid van WHC vorm te geven. Aangezien het rapport verschillende scenario’s belicht met voor- en nadelen van zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief, kon ik de verschillende aspecten van de verschillende toekomstbeelden zeer goed met elkaar afwegen. Van daaruit kon ik een stappenplan voor de volgende 100 dagen definiëren, en tevens de strategie voor komende jaren opzetten.”