“Sara is in staat om binnen de groep van voortrekkers een onderwijsinhoudelijke en richtinggevende rol te vervullen.”

Hogeschoolbreed projectplan EVCSeerp de Blauw, voormalig directeur EVC-centrum INHOLLAND

“Sara haar korte lijnen en directe wijze van communiceren hebben wij als plezierig ervaren en vooral ook de wijze van haar inzet om het maximale eruit te halen voor de klant.”

Subsidieaanvraag Leven-Lang-LerenMartin Pillen, voormalig teamleider Educational Support Office, Stenden university

“Het evaluatierapport van adviesbureau Meeder heeft mij geholpen het nieuwe beleid van WHC vorm te geven. Aangezien het rapport verschillende scenario’s belicht met voor- en nadelen van zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief, kon ik de verschillende aspecten van de verschillende toekomstbeelden zeer goed met elkaar afwegen.”

KostenbatenanalyseDr. Josephine Woltman Elpers , Managing Director, Windesheim Honours College