TESTIMONIALS

Wat wordt er over ons gezegd?
Je bent hier:
Nieuwe opleidingscompetenties
Marcella Blok, Masteropleiding Onderwijsmanagement, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement

“Ik ben erg geholpen met de werkwijze van Sara. We werken nu een paar maanden met de vernieuwde opleidingscompetenties. De eerste toets wordt op basis hiervan nu ingeleverd: het gaat prima.”

Hogeschoolbreed projectplan EVC
Seerp de Blauw, voormalig directeur EVC-centrum INHOLLAND

“Sara heeft alle expertise geleverd om het EVC Centrum INHOLLAND mogelijk te maken. Haar aanpak is zeer professioneel en efficiënt. Bovendien is Sara in staat om binnen de groep van voortrekkers een onderwijsinhoudelijke en richtinggevende rol te vervullen.”

Subsidieaanvraag Leven-Lang-Leren
Martin Pillen, voormalig teamleider Educational Support Office, Stenden university

“Sara Meeder is een professional die zich in kort tijdsbestek ingraaft in de problematiek en met scherp advies de kwaliteit van een stuk bewaakt. Haar korte lijnen en directe wijze van communiceren hebben wij als plezierig ervaren en vooral ook de wijze van haar inzet om het maximale eruit te halen voor de klant. Door haar inbreng en expertise hebben wij in een zeer kort tijdsbestek een advies kunnen uitbrengen aan het College aangaande de projectaanvraag Leven lang Leren voor Stenden hogeschool.”

Nieuwe Ba Social Work
Karin Kleine, voormalig directeur School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND

“Sara heeft een goed oog voor details. Houdt zich aan afspraken en communiceert goed. Zij biedt waardevolle ondersteuning aan de interne projectleider door haar kennis van de regelgeving en procedures om nieuwe opleidingen aan te vragen.”

16 accreditaties in een jaar
M. Kolsteren, toenmalig directeur MBO, HBO & University,Thomson Education Direct

“Sara Meeder heeft in relatief korte tijd kans gezien om alle betrokken partijen van Hogeschool NTI bij de visitatie de nodige kennis, inzichten maar met name ook het vertrouwen te geven om deze visitaties met succes af te kunnen ronden. Een prestatie van formaat, die de hogeschool een stap verder brengt in het aanbieden van kwalitatieve hoogwaardig onderwijs dat bovendien voorzien zal zijn van een NVAO keurmerk.”

Programmamanager Onderwijs en Kwaliteit
Theo Douma, lid College van Bestuur van ROC Nijmegen

“Sara Meeder is een professional die zich in korte tijd in een problematiek kan inwerken en hoogwaardige prestaties levert. Haar werk kenmerkt zich door een continue kwaliteit.”

Accreditatietraject bij conservatorium
Gerard Mohring, programmadirecteur van de School of Communication, Media & Music van Hogeschool Inholland

“Sara heeft ons bijzonder goed geholpen bij de totstandkoming van de zelfevaluatie, zowel door de veelheid aan documenten om te bouwen naar een beheersbaar document maar ook door kritische gesprekken te voeren met direct betrokkenen waardoor waardevolle informatie naar boven kwam.”

Drie accreditaties voor de Academie ICT en Media
Gert de Ruiter, directeur Academie ICT en Media, Haagse Hogeschool

“Sara Meeder heeft drie opleidingen in de voorbereiding op de accreditaties begeleid. Zij heeft daarbij getoond zich snel te kunnen inleven en inwerken in de afzonderlijke problematiek van de opleidingen en de Academie als geheel. Sara heeft op een deskundige wijze de overall regierol vervuld, met goed gevoel voor de verantwoordelijkheden van de betrokken teamleiders.”

Onderwijskundig beleid sturen via de P&C-cyclus
Ad Huijbregts, Manager Onderwijs & Kwaliteit, Rijn IJssel

“Sara Meeder heeft vanuit haar positief kritische blik de verschillende mogelijkheden van sturing op onderwijskundige doelen samen met ons onderzocht. Ze kan daarbij goed en snel schakelen vanuit verschillende modellen/concepten en meekijken vanuit het perspectief van de diverse betrokkenen.”

Accreditatie van Ba CMD in ontwikkeling
Harrie van Beek, interim-teamleider CMD Haagse Hogeschool (senioradviseur marktgroep Hoger Onderwijs, BMC Advies en Management)

“Als schrijver van de Kritische Reflectie is Sara Meeder betrokken geweest bij de complexe accreditatievoorbereidingen van deze grote, ICT – gerelateerde opleiding in het hoger beroepsonderwijs. In die rol heeft zij zich een deskundige, betrouwbare, doelgerichte en zeer betrokken professional getoond, die zich in hoge mate bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden. Sara is in staat om zich in korte tijd de specifieke problematiek van een opleiding eigen te maken en zich, met voldoende gevoel voor distantie, te verbinden aan de medewerkers van de opleiding. Aanvullend op haar schrijversrol geeft ze ook op positief-kritische wijze invulling aan haar rol als (extern) adviseur, waarbij haar meedenken zich kenmerkt door een constante beweging tussen focus op hoofdlijnen en focus op detailniveau. Door haar kwaliteiten en inzet geeft Sara daadwerkelijke invulling aan het begrip “ontzorging” van de opdrachtgever.”

Inrichten kwaliteitszorg Academie voor Masters & Professional courses
Dr. Ineke van Halsema, directeur Academie voor Masters en Professional Courses, Haagse Hogeschool

“Sara heeft zich bij de Academie voor Masters & Professional Courses een deskundig begeleider en adviseur betoond. Vanuit haar uitgebreide ervaring met accreditatieprocessen en kwaliteitszorg kan ze snel bepalen wat er nodig is om de kwaliteitszorg structureel op een hoger plan te brengen. Ze geeft niet alleen aanwijzingen, maar zorgt ook voor een adequate uitvoering van de delen die ze voor haar rekening neemt.”

Uitstekende accreditatie Ba ISM
Leo van Koppen, teamleider opleiding Information Security Management, Haagse Hogeschool

“Deze ingrijpende operatie was voor het kleine opleidingsteam niet mogelijk geweest zonder de deskundigheid van Sara. Het resultaat is dat de opleiding door het NVAO met een overall beoordeling “GOED” is beoordeeld. De Kritische Reflectie die daarbij als basis heeft gefungeerd, oogstte bij het auditpanel veel waardering: compact, helder en heel goed leesbaar. Daarbij is Sara een zeer kundig persoon die zowel oog heeft voor het proces als de onderwijskundige en vakinhoudelijke onderwerpen en waarmee het makkelijk “schakelen” is. Ik kijk met plezier terug op de fijne samenwerking.”

Kostenbatenanalyse
Dr. Josephine Woltman Elpers , Managing Director, Windesheim Honours College

“Als nieuwe managing director van Windesheim Honours College hebben de resultaten van het evaluatierapport van adviesbureau Meeder mij geholpen het nieuwe beleid van WHC vorm te geven. Aangezien het rapport verschillende scenario’s belicht met voor- en nadelen van zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief, kon ik de verschillende aspecten van de verschillende toekomstbeelden zeer goed met elkaar afwegen. Van daaruit kon ik een stappenplan voor de volgende 100 dagen definiëren, en tevens de strategie voor komende jaren opzetten.”

Ontwikkelen Post graduate master en TNO-aanvraag
Prof. Frank Lobbezoo, Prof. Bruno Loos, ACTA

“Alleen dankzij de professionele en volhardende begeleiding van Sara Meeder is het gelukt om het aanvraagdossier, inclusief de studiegids tijdig af te ronden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de opleiding nieuwe stijl daadwerkelijk per 1 september 2015 van start gaan. Sara, bedankt!”

Altijd in contol bij brede bachelor ICT
Stella Kuin, Toenmalige directeur IICT

“Sara ervaar ik als een goede inhoudelijk gedreven professional. Sara kent haar dossiers, stemt goed af en weet daarmee goede resultaten neer te zetten voor de opdrachtgever. Waardevolle professional”

SNRO-accreditatie
Yvonne Loekemijer, Ontwikkelaar van de Loekemeijermethode en -opleidingen. Docent, onderzoeker en hulpverlener bij Yvonne Loekemeijer

“Ervaren, gedreven, betrokken, goede inzet, goede vakinhoudelijke kennis, efficiënt en doelgericht zijn woorden die in me opkomen als ik aan Sara en onze samenwerking denk. Ik beveel haar ten zeerste aan!”

CPION-erkenning
Klara Knapen, Praktijkmanager en coördinator van de opleiding praktijkmanagement bij PRO Praktijkmanagement

“Inhoudelijk zeer kundig en heel gedreven om succesvol tijdig het doel te bereiken. Daarnaast is het erg prettig met haar samenwerken, ze is punctueel, flexibel, denkt vooruit en behoudt het overzicht. Dankzij haar inzet hebben wij onze opleidingen kunnen accrediteren. Natuurlijk beveel ik haar zeer aan!”

Laat ook horen wat u van ons vindt.

Graag horen wij ook uw ervaringen met Adviesbureau Meeder.