Nieuwe opleidingscompetenties voor schoolleiders

Nederlandse School voor Onderwijsmanagement

De Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) vraagt inhoudelijke reflectie op de nieuwe opleidingscompetenties. Master Educational Management. Tijdens twee besprekingen is het profiel aangescherpt en zijn de consequenties voor het curriculum besproken. Hiermee heeft de opdrachtgever voldoende input om weer verder te gaan met het aanpassen van het onderwijs en de toetsing.

“Ik ben erg geholpen met de werkwijze van Sara. We werken nu een paar maanden met de vernieuwde opleidingscompetenties. De eerste toets wordt op basis hiervan nu ingeleverd: het gaat prima.”

 

Marcella Blok
Masteropleiding Onderwijsmanagement, Nederlandse School voor Onderwijsmanagement