Nieuwe Ba Social Work

Inholland

Vanuit de beroepspraktijk rijst de vraag of bestaande opleidingen Social Work in voldoende mate opleiden voor de nieuwe problematieken in het werkveld. De Hogeschool Hogeschool Inholland heeft hierop het besluit genomen om de markt voor een nieuwe opleiding te onderzoeken. Adviesbureau Meeder heeft de interne projectleider begeleid bij de verschillende stappen. Na onderzoek en in samenspraak met het werkveld is een nieuw competentieprofiel ontwikkeld. Daarna hebben wij het competentieprofiel uitgewerkt in een opleidingsprofiel. Tot slot is de opleiding beschreven in een Rapport Toets Nieuwe Opleiding.

“Sara heeft een goed oog voor details. Houdt zich aan afspraken en communiceert goed. Zij biedt waardevolle ondersteuning aan de interne projectleider door haar kennis van de regelgeving en procedures om nieuwe opleidingen aan te vragen.”

 

Karin Kleine
voormalig directeur School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND