Zeven macrodoelmatigheids-onderzoeken InHolland

InHolland

Een hogeschool wil op korte termijn zeven nieuwe opleidingslocaties aanvragen bij het ministerie van OC&W en heeft daarvoor macrodoelmatigheidstoetsen nodig. Extra complicatie vormt het feit dat het hier om een vertrouwelijk project gaat, ook intern. Door de geringe tijd en overige beperkingen hebben wij geen volledige macrodoelmatigheidsonderzoeken opgeleverd. De onderzoeken gaven wel voldoende inzicht in de haalbaarheid van de opleidingslocaties. Voor het verzamelen van de kwantitatieve gegevens is samengewerkt met de Stoas Hogeschool.