Ontwikkelen Post graduate master en TNO-aanvraag ACTA

ACTA (2015)

ACTA (VU/UvA) heeft al jaren een aantal differentiatie-opleidingen voor tandartsen in huis. Die opleidingen leveren tandartsen af die een deelgebied van de tandheelkunde beter beheersen dan de gemiddelde algemeen-practicus. Sinds “Bologna” mogen afgestudeerden de titel MSc niet meer voeren, terwijl dat voorheen wel mocht. Daarom is besloten om de opleidingen gezamenlijk te laten opgaan voor een Toets Nieuwe Opleiding. Dat bleek geen eenvoudige klus; de verschillende opleidingen hadden altijd naast elkaar gefunctioneerd en er werd nu een gezamenlijk programma verlangd met uitstroomprofielen.

Na een intensief proces van twee jaar is door het projectteam van hoogleraren onder leiding van Sara Meeder een mooi breed curriculum opgesteld voor de Post Graduate Master Oral Health Sciences met vier uitstroomprofielen. Het programma is goedgekeurd door de NVAO en in 2015 gestart.

“Alleen dankzij de professionele en volhardende begeleiding van Sara Meeder is het gelukt om het aanvraagdossier, inclusief de studiegids tijdig af te ronden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de opleiding nieuwe stijl daadwerkelijk per 1 september 2015 van start gaan. Sara, bedankt!

 

Prof. Frank Lobbezoo, Prof. Bruno Loos,
ACTA