Kostenbatenanalyse Honours College

Honours college Windesheim

Enkele jaren na de start van het Windesheim Honours College (WHC) heeft het CvB de opdracht gegeven dit bijzondere en ambitieuze opleidingstraject te evalueren. Kernvragen bij dit onderzoek: heeft het WHC gebracht wat ervan werd verwacht en welke aanpassingen zijn nodig voor een succesvol vervolg? Adviesbureau Meeder heeft de opleiding zowel op inhoudelijke als financiële aspecten geëvalueerd, waarna zij de aanbevelingen heeft uitgewerkt in toekomstscenario’s.

De Managing Director WHC, was zeer content met het evaluatierapport en heeft op basis van de scenario’s haar korte en lange termijnvisie bepaald.

“Als nieuwe managing director van Windesheim Honours College hebben de resultaten van het evaluatierapport van adviesbureau Meeder mij geholpen het nieuwe beleid van WHC vorm te geven. Aangezien het rapport verschillende scenario’s belicht met voor- en nadelen van zowel kwalitatief als kwantitatief perspectief, kon ik de verschillende aspecten van de verschillende toekomstbeelden zeer goed met elkaar afwegen. Van daaruit kon ik een stappenplan voor de volgende 100 dagen definiëren, en tevens de strategie voor komende jaren opzetten.”

 

Dr. Josephine Woltman Elpers
Managing Director, Windesheim Honours College