Uitstekende accreditatie Ba ISM

Haagse Hogeschool

De Ba Information Security Management (ISM) van de Haagse Hogeschool is uniek in Nederland. De opleiding is slechts 4 jaar oud en het opleidingsteam pas een half jaar in functie wanneer de accreditatie moet worden voorbereid. In deze lastige context is Sara Meeder gevraagd. Tijdens de voorbereiding zijn alle aspecten van een opleiding aan de orde gekomen: van herziening van de beroepskwalificaties tot aan de wijze van toetsing en inrichting van de kwaliteitszorg en personeelsbeleid.

De opleiding kreeg van de NVAO een overall beoordeling “GOED”. De Kritische Reflectie oogstte bij het auditpanel veel waardering: compact, helder en heel goed leesbaar.

” Deze ingrijpende operatie was voor het kleine opleidingsteam niet mogelijk geweest zonder de deskundigheid van Sara. Het resultaat is dat de opleiding door het NVAO met een overall beoordeling “GOED” is beoordeeld. De Kritische Reflectie die daarbij als basis heeft gefungeerd, oogstte bij het auditpanel veel waardering: compact, helder en heel goed leesbaar. Daarbij is Sara een zeer kundig persoon die zowel oog heeft voor het proces als de onderwijskundige en vakinhoudelijke onderwerpen en waarmee het makkelijk “schakelen” is. Ik kijk met plezier terug op de fijne samenwerking. “

 

Leo van Koppen
teamleider opleiding Information Security Management, Haagse Hogeschool