Synergiemogelijkheden binnen breed opleidingscluster

Van Hall Larenstein (2017)

Onderzoek naar synergiemogelijkheden en kostenbesparingen binnen een cluster van opleidingen. Samen met Kwaliteitsnet-HO partner Lieke Ravenstein zijn curriculumvergelijkingen gemaakt en interviews gehouden bij verschillende clusters. Dat leidde tot meer mogelijkheden voor synergie dan gedacht.