Altijd in contol bij brede bachelor HBO-ICT

Hogeschool Utrecht (2016-2017)

Het Institute of ICT gaat over naar een brede bachelor. Hiermee ontstaat één opleiding met 1600 studenten en 80 docenten. De oude organisatiestructuur -en -cultuur voldoet niet meer. Adviesbureau Meeder is gevraagd een nieuw kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Doel van de directeur is om altijd in control te zijn. Samen met het team en de verantwoordelijke HU-diensten zorgen we voor een aanpassing van de procedures, evaluatie-instrumenten, informatievoorziening, en nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Het kwaliteitssysteem is opgeleverd waardoor de directeur nu tijdig beschikt over stuurinformatie, zowel kwalitatief als kwantitatief. Sara heeft daarna een jaar meegedraaid om het kwaliteitssysteem en cultuur te implementeren, inclusief scholing.

“Sara ervaar ik als een goede inhoudelijk gedreven professional. Sara kent haar dossiers, stemt goed af en weet daarmee goede resultaten neer te zetten voor de opdrachtgever. Waardevolle professional

 

Stella Kuin
Toenmalige directeur IICT, nu