Onderwijsbeleid sturen via de P&C-cyclus

ROC Rijn Ijssel

Bij het ROC Rijn IJssel leeft de vraag of zij het onderwijskundig beleid meer via de reguliere planning & controlcyclus kan sturen. Dit betekent een aanpassing van de jaarlijkse kaderbrief. Adviesbureau Meeder is gevraagd hierbij mee te denken: hoe kunnen in de kaders onderwijskundige doelen (zoals meer maatwerk) het best geformuleerd en meetbaar worden gemaakt. In overleg met betrokkenen is een nieuwe opzet gemaakt. Voor de organisatie volgt nu een tijd waarin veel over de nieuwe richting van de P&C-cyclus en de onderwijskundige doelen gesproken zal worden.

“Sara Meeder heeft vanuit haar positief kritische blik de verschillende mogelijkheden van sturing op onderwijskundige doelen samen met ons onderzocht. Ze kan daarbij goed en snel schakelen vanuit verschillende modellen/concepten en meekijken vanuit het perspectief van de diverse betrokkenen.”

 

Ad Huijbregts
Manager Onderwijs & Kwaliteit, Rijn IJssel