Drie accreditaties voor de Academie ICT en Media

Haagse Hogeschool

Bij de Academie ICT & Media moeten gelijktijdig drie accreditaties worden voorbereid. De teamleiders kiezen ervoor de reviews zelf te schrijven. Adviesbureau Meeder is gevraagd de regie te nemen en de kwaliteit van de reviews te bewaken. Daarnaast heeft Adviesbureau Meeder de docentenpanels getraind. De VBI heeft de opleidingen positief beoordeeld.

“Sara Meeder heeft drie opleidingen in de voorbereiding op de accreditaties begeleid. Zij heeft daarbij getoond zich snel te kunnen inleven en inwerken in de afzonderlijke problematiek van de opleidingen en de Academie als geheel. Sara heeft op een deskundige wijze de overall regierol vervuld, met goed gevoel voor de verantwoordelijkheden van de betrokken teamleiders.”

 

Gert de Ruiter
directeur Academie ICT en Media, Haagse Hogeschool