Accreditatie van Ba CMD in ontwikkeling

Haagse Hogeschool

De opleiding CMD van de Haagse Hogeschool dient geaccrediteerd te worden in een periode waarin ook de inhoud van de opleiding aan herijking toe is. Dit betekent onvolledige informatie tijdens het schrijven van de Kritische Reflectie en een zeer hoge werkdruk voor het docententeam. Sara Meeder heeft de Kritische Reflectie geschreven en tegelijkertijd heeft zij erop toegezien dat het nieuwe onderwijs aan de eisen van het NVAO-kader voldeed.

“Als schrijver van de Kritische Reflectie is Sara Meeder betrokken geweest bij de complexe accreditatievoorbereidingen van deze grote, ICT – gerelateerde opleiding in het hoger beroepsonderwijs. In die rol heeft zij zich een deskundige, betrouwbare, doelgerichte en zeer betrokken professional getoond, die zich in hoge mate bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden. Sara is in staat om zich in korte tijd de specifieke problematiek van een opleiding eigen te maken en zich, met voldoende gevoel voor distantie, te verbinden aan de medewerkers van de opleiding. Aanvullend op haar schrijversrol geeft ze ook op positief-kritische wijze invulling aan haar rol als (extern) adviseur, waarbij haar meedenken zich kenmerkt door een constante beweging tussen focus op hoofdlijnen en focus op detailniveau. Door haar kwaliteiten en inzet geeft Sara daadwerkelijke invulling aan het begrip “ontzorging” van de opdrachtgever.”

 

Harrie van Beek
interim-teamleider CMD Haagse Hogeschool (senioradviseur marktgroep Hoger Onderwijs, BMC Advies en Management)