Opstellen werkend kwaliteitsbeleid voor Haagse academie

Haagse Hogeschool

De directeur van de Academie Bestuur, Recht en Veiligheid  (BRV) vraagt Adviesbureau Meeder een “werkend” kwaliteitsbeleid voor de academie te ontwikkelen: de PDCA-cyclus moet worden rondgemaakt en structureel verbonden aan de planning- en controlcyclus. Het managementteam stelt gezamenlijk de kwaliteitskaders. Nieuwe evaluatie-instrumenten worden ontwikkeld en uitgetest. Uitkomsten worden verwerkt tot stuurinformatie. Daarna volgen aanpassingen in de organisatiestructuur en verankering in de verschillende jaarplanningen.

Na twee jaar plezierige samenwerking staat er een gezamenlijk kwaliteitssysteem voor alle vier de opleidingen van de Academie BRV.